fbpx

Lönekalkylator
SKAPA ETT KONTO

Vad blir din lön?

Fakturabelopp exkl. moms

10 000 SEK

Din nettolön

5 116 SEK

Ålder

Din inkomst utgår från det fakturerade beloppet exklusive moms. Beloppet skall täcka  arbetsgivaravgift, bruttolön (inkomstskatt + nettolön) samt Cansolos avgift. Arbetsgivaravgiften i Sverige är normalt 31,42%, Cansolos avgift är 3,95%, och inkomstskatten 30 % om ingen särskild jämkning gjorts.