Lönekalkylator

Vad blir din lön?

Fakturabelopp exkl. moms

10 000 SEK

Din nettolön

5 116 SEK

Ålder

För de flesta tjänster utgår moms på 25% utöver fakturerat belopp. För fakturor mellan ett leverantörsföretag och ett kundföretag så talar man vanligen om pris exklusive moms, eftersom momsen är avdragsgill för företag. Det vill säga, om du som egenställd (läs mer) planerar att ta betalt 12,500kr för ditt uppdrag, så skall 2,500kr av detta betalas som moms och 10,000kr återstår som underlag för vidare beräkning av nettolön. Hade du haft ett eget företag hade då ditt pris varit 10,000kr exklusive moms (eller plus moms).

I detta exempel skall då kvarvarande 10,000kr sedan täcka arbetsgivaravgift, bruttolön (inkomstskatt + nettolön) samt Cansolos avgift. Arbetsgivaravgiften i Sverige är 31,42% och beräkningsunderlaget för denna avgift är bruttolönen. Det vill säga, dina fakturor till dina kunder på Cansolos platform skall då täcka summan av Cansolos avgift på 3,95%, moms på (vanligen) 25%, arbetsgivareavgift (31,42%), inkomstskatt och nettolön.

I Sverige är inte moms avdragsgill för privatpersoner i skattedeklarationen, men momsen är avdragsgill för företag. Dock finns det ingen stor fördel att ha ett eget företag och kunna dra av momsen på inköp, om man för sina kunduppdrag ej kommer behöva göra större inköp och investeringar.