fbpx

Arbetsmiljö

Information om arbetsmiljö Cansolo

Som egenanställd har du ofta din arbetsplats och arbetsmiljö i kundens organisation, och då omfattas du av kundens arbetsmiljöarbete. Dessutom omfattas du av Cansolos arbetsmiljöarbete, där vi strävar efter att du ska ha en trygg och säker arbetsmiljö som stimulerar till arbetsglädje och engagemang. För att det ska fungera på ett bra sätt behövs även din hjälp med att bland annat uppmärksamma och åtgärda eventuella brister. I samband med att du registrerar uppdraget får du därför råd kring hur du kan hantera vanliga risker samt information om arbetsmiljöbestämmelser och det ansvar du har som egenanställd. Om du upplever brister kring dessa frågor vill vi att du kontaktar oss så snart som möjligt. Detsamma gäller om du skulle skada dig eller vara inblandad i en olycka i arbetet.

Säkerställ att du är trygg på din arbetsplats

Som egenanställd på Cansolo ska du i förväg ta reda på detaljer gällande var/hur/när ditt uppdrag kommer att genomföras så att du känner dig trygg med att undvika att bli skadad i arbetet. Du ansvarar för att kartlägga eventuella risker och att följa din kunds policys och instruktioner på arbetsplatsen. Under uppdragets genomförande skall du kontinuerligt vara observant på risker och eventuella brister i arbetsmiljön på din arbetsplats. Om du känner dig det minsta osäker gällande din arbetsmiljö, eller har identifierat specifika risker eller brister, ska du omedelbart kontakta vår kundtjänst på info@cansolo.se alternativt 08-22 02 56 så att vi omgående kan säkerställa att nödvändiga förändringar eller åtgärder genomförs i din arbetsmiljö.

Kunskap och utbildning om arbetsmiljö

Som egenanställd via Cansolo har du ett visst eget ansvar kring att säkerställa att din arbetsmiljö är säker och trygg. Det är ett ansvar som även Cansolo och din kund har. För att du ska kunna sätta dig in i arbetsmiljöområdet på ett bra sätt rekommenderar vi dessa webbutbildningar om arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket.

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst om du vill ha personlig vägledning eller få svar på specifika frågor kopplat till din arbetsmijlö.

Rapportering av risker, brister, olyckor eller tillbud

Risker och brister är förhållanden i arbetsmiljön som skulle kunna orsaka skada eller ohälsa. En olycka är en händelse som orsakat skada eller ohälsa medan ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha orsakat skada eller ohälsa. Oavsett om det är en faktisk händelse som inträffat, riskerar att inträffa eller förhållanden i arbetsmiljön som kan orsaka skada eller ohälsa ska du kontakta oss omgående på info@cansolo.se alternativt 08-22 02 56 så att vi kan säkerställa att lämpliga åtgärder görs.

Kontaktuppgifter

Hit kan du vända dig med arbetsmiljöfrågor: